Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Miljöövervakning

Övervakning av miljökvaliteten sker i syfte att kontrollera efterlevnaden av normer och riktvärden samt för att följa upp miljömål och resultat av åtgärder.

Undersökningarna sker oftast i samverkan nationellt eller regionalt.

 

Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång är medlemmar av Vänerns Vattenvårdsförbund, Norra Vätterns tillrinningsområdes recipientkontroll, Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund och Tidans Vattenförbund vilka utför undersökningar i respektive vattenområde. Kommunerna är även medlemmar i Luft i Väst vilka ombesörjer mätningar av luftkvaliteten.

Mätningar i egen regi sker också, bl.a. recipientkontroll i Friaån samt övervakning av luftkvaliteten.

Miljöläget 2015

Nu kan du läsa rapporten om miljöläget i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Se dokument under Dokument.

Uppföljning av energianvändning och utsläpp finns under rubriken Energi.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-13

Relaterad information


Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2,
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Miljöläget 2015PDF
Luftmätningsrapport 2015PDF
Bakgrundsstrålning 2015Word

Länkar

Luft i Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vänerns Vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidans Vattenförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vätternvårdsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SLUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun