Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tillsyn

Man med förstoringsglas Foto: Most photos

Miljö och bygg har tillsynsansvaret över hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • kontrollera efterlevnaden av gällande regler
  • beivra överträdelser
  • pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna
  • informera medborgarna om vad som gäller för avfallshanteringen i samarbete med renhållningsorganisationerna.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-01

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Anmälan om bortskaffning eller återvinning av avfallPDF

Anmälan om kompostering av hushållsavfall eller begäran om förlängt hämtningsintervallPDF

Ansökan om kompostering av latrinPDF

Begäran om tömning av eget avloppsslamPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun