Till startsidan för Gullspång kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Gullspångs kommun har upprättat ett förslag till ett Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS. Se dokument i högerspalten.
 
LIS-planens syfte är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt intressanta områden i strandnära lägen för att främja en utveckling av en levande landsbygd. 

Gullspångs kommun har upprättat förslag till en LIS-plan. Gällande handling finns under rubriken dokument i högerspalten.

Kungörelse

Härmed meddelas att Gullspångs kommuns Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS, vunnit laga kraft 2014-01-31.

Bookmark and Share

Kontakt

Anna Bjerndell
Planarkitekt
Telefon: 0506-36 336
Mobil: 0725-65 27 97
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

LIS Gullspång antagandehandling lagakraftPDFUtställningsutlåtandePDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun